HEMMA I STOCKHOLM OCH SÖRMLAND

Med lokalkontor på Ostmästargränd 10 och Virkesvägen 10 i Södertälje täcker vår samlade organisation i princip hela Stor-Stockholm och Sörmland. Vår leveransorganisation består för närvarande av sammanlagt sex projektledare och kalkylatorer, ett 25-tal snickare och plattsättare och fler än 30 ramavtalsentreprenörer. Leveransorganisationen stöds av back-office-funktioner inom kundsupport, ekonomi, administration och ständig processutveckling.