NÖJD UPPDRAGSTAGARE

Lika viktigt som en nöjd kund, är en lika nöjd uppdragstagare. Det går vanligen hand i hand. Under ett år har vi flera hundra unika beställare. Samtidigt arbetar vi löpande via fleråriga ramavtal för en rad större beställare, bland andra:

Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Moderna Försäkringar
Återställning av såväl små som omfattande vatten-, brand och inbrottsskador i bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och industrier. Entreprenaderna generar även uppdrag från landets övriga större försäkringsbolag.

Lassila & Tikanoja FM
Service, renovering, ombyggnad och tillbyggnad av och i fastigheter där L&T har driftansvar – sjukhus, varuhus, teknikanläggningar, kontorsbyggnader…

Scania
Renovering och ombyggnad vid Scanias produktionsanläggningar i Södertälje.

Riksbyggen Stockholm
Renovering, ombyggnad och tillbyggnad för bostadsrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen.

Telge
Service, renovering, ombyggnad och tillbyggnad av och i Södertälje kommuns och dess dotterbolags fastigheter.

Utöver våra större uppdragsgivare arbetar vi med och för ett stort antal bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare i Stockholm och Södertälje.