Byggservice

Bröderna Näslund Byggare arbetar i dag med löpande och vitt skilda byggserviceuppdrag för en rad fastighetsägare och företag, bland andra Statens Fastighetsverk, Fastighets AB Lundberg, Hässelbyhem, Tom Tits Experiment, Newsec, HSB Service och ett flertal försäkringsbolag - läs mer.

Uppdragen utförs vanligen med en totalentreprenad och kan omfatta alla normala delar av ett byggserviceuppdrag - till exempel snickeri, måleri, VVS, plattsättning samt glas- och fasadarbeten.

För många uppdrag, bland annat för Statens Fastighetsverk och vid till exempel om- och tillbyggnad av kök, kontor och offentliga miljöer är vårt snickeri med tillhörande lackering och ytbehandling en stor tillgång. Få uppdrag är omöjliga - både vad avser utförande, tid och kostnadseffektivitet.