Skydd mot skadedjur

Bröderna Näslund Byggare har lång erfarenhet av arbete med skydd mot skadedjur, vilket främst avser gnagare, och vi arbetar normalt på uppdrag av och i nära samarbete med Anticimex.

Arbetet består vanligen av att identifiera hur skadedjuren tar sig in i en fastighet och dess olika delar och därefter vidta åtgärder för att förhindra framtida access. Efter att Anticimex utfört en inventering av en fastighet åtar vi oss även att genomföra preventiva åtgärder för att förhindra framtida problem med skadedjur.