Medarbetare på Bröderna Näslund Byggare

Vi har för närvarande ett drygt 30-tal fast anställda medarbetare. Allas arbete är lika högt värderat oavsett var i organisationen vi bidrar med vår kompetens och vårt engagemang. Vi ser alla medarbetare som lika viktiga länkar för att leverera en produkt, som både våra kunder och vi är nöjda med och har ett mervärde av.

Företagsledning

JAN BUCKHÖJ
VD
070 877 01 86
jan.buckhoj@bnb.se

DAG NÄSLUND
Projektchef
070 482 88 60
dag.naslund@bnb.se

Administration

NANCY CARPELAN
Ekonomiansvarig
08-550 314 68
nancy.carpelan@bnb.se

HELENA NÄSLUND
Projektstöd
073 153 64 23
helena.naslund@bnb.se

Projektledning och kalkylering

RICHARD REHNQVIST
Projektledare
070 981 73 97
richard.rehnqvist@bnb.se

ROBERT KARLSSON
Kalkylator och projektledare
070 781 73 93
robert.karlsson@bnb.se

TIM NÄSLUND
Kalkylator och projektledare
070 080 97 76
tim.naslund@bnb.se

TOMAS NÄSLUND
Kalkylator
070 482 88 70
tomas.naslund@bnb.se

ROBIN JOHANSSON
Kalkylator och projektledare
073 153 63 35
robin.johansson@bnb.se