Vi växer med våra kunder

De som redan känner till oss vet att Bröderna Näslund Byggare i hög grad präglas av bolagets grundare. Vi ser hellre möjligheter än problem, få saker sitter fast, rätt ska vara rätt, alla bidrar och har lika värde inför såväl kunder som arbetskamrater och vi ska framför allt leva upp till epitetet stolta yrkesmän. Det är ingen tillfällighet att många av våra anställda kommit till oss som lärlingar. På så sätt har vi fått prägla dem i vår anda. Liksom våra kunder väljer de allra flesta att bli trogna Bröderna Näslund Byggare. Det är vi stolta över.

Allt sedan bröderna Dag och Thomas Näslund startade bolaget 1997 har verksamheten varit i ständig utveckling. Vår omsättning har vuxit kontinuerligt, liksom vårt utbud av bygg, snickeri- och ytbehandlingstjänster.

2003, 2004 och 2009 utsåg Dagens Industri oss till ett av Sveriges Gasellföretag - det vill säga ett av landets snabbast växande företag. Idag är vi ett 35-tal fast anställda, vi erbjuder tjänster inom sju olika områden och växer årligen med mellan 20 och 30 procent. I år räknar vi med att omsätta nära 80 miljoner kronor.

Tillväxt är i sig inget självändamål för Bröderna Näslund Byggare, men det är ett mått på att våra kunder är trogna och rekommenderar oss till andra. Det som främst driver oss är att få utvecklas med våra kunder och leverera arbeten som skapar mervärden för både dem och oss.

Därför gillar vi krävande kunder oavsett om det är ett restaureringsarbete i ett gammalt slott för Statens Fastighetsverk, en privatperson som fått en vattenskada i sin lägenhet eller en fastighetsägare som vill att vi hyresgästanpassar en lokal för en specifik verksamhet.

Vi vill också så långt som möjligt själva ha kontroll över de delar av en entreprenad som tillhör vår kärnkompetens som byggare. Därför har vi bland annat ett eget snickeri och i anslutning till det en egen avdelning för lackering och ytbehandling. För delar i en total- eller generalentreprenad som kräver annan kompetens, som till exempel VVS, måleri, plattsättning och glas, har vi nära och långvariga samarbeten med välrenommerade specialister inom respektive område.

Att utföra ett uppdrag handlar i hög grad om att göra rätt. För att våra kunder - och även vi - i slutändan ska få ut ett mervärde av uppdraget, ska det också levereras i rätt tid. Därför undviker vi så långt det är möjligt att våra anställda arbetar övertid. Av samma anledning får de massage och annan friskvård på betald arbetstid och till exempel sin styrketräning betald. Att göra rätt handlar i vår bransch i allt väsentligt om en kombination av yrkeskunskap och ork att ha rätt fokus.