Försäkringsskador

Bröderna Näslund Byggare arbetar dagligen med att så snabbt som möjligt hjälpa skadedrabbade tillbaka till en normal vardag - vi är en de största aktörerna i Stockholm inom försäkringsskador.

Vi är förtroendeentreprenör för Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Moderna Försäkringar. Därutöver tar vi löpande emot försäkringsskador från Gjensidige och Vardia, och vi samarbetar med alla övriga större försäkringsbolag.

De flesta som drabbas av en skada är inte vana att beställa byggtjänster. Vi genomför årligen fler än 500 försäkringsskador och vi är vana att guida privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag genom en entreprenad.

I normalfallet löper arbetet med försäkringsskada på utan problem. Men ibland kan försäkringsskador vara krångliga – till exempel om flera försäkringstagare och försäkringsbolag omfattas av samma skada. Då är det tryggt för alla inblandade om den som utför arbetet är van att kommunicera med alla parter, är väl bekant med gällande regler och kan ta ansvar för alla vanligt förekommande arbeten i samband med en skada.