Vi växer med våra kunder

De som redan känner till oss vet att Bröderna Näslund Byggare i hög grad präglas av bolagets grundare. Vi ser hellre möjligheter än problem, få saker sitter fast, rätt ska vara rätt, alla bidrar och har lika värde inför såväl kunder som arbetskamrater och vi ska framför allt leva upp till epitetet stolta yrkesmän. Det är ingen tillfällighet att många av våra anställda kommit till oss som lärlingar. På så sätt har vi fått prägla dem i vår anda. Liksom våra kunder väljer de allra flesta att bli trogna Bröderna Näslund Byggare. Det är vi stolta över.

Allt sedan bröderna Dag och Thomas Näslund startade bolaget 1997 har verksamheten varit i ständig utveckling. Vår omsättning har vuxit kontinuerligt och räkenskapsåret 2015/2016 omsatte vi med ett drygt 30-tal medarbetare 79 Mkr.

Tillväxt är i sig inget självändamål för Bröderna Näslund Byggare, men det är ett mått på att våra kunder är trogna och rekommenderar oss till andra. Det som främst driver oss är att få utvecklas med våra kunder och leverera arbeten som skapar mervärden för både dem och oss. Därför gillar vi krävande kunder.

De senaste åren har vi blivit allt mer fokuserade på ROT-arbeten och är idag en av de största aktörerna i Stockholm, och därmed även i Sverige, inom försäkringsskador.

Vi är totalentreprenör i de flesta uppdrag. Det passar oss - vi är byggare och en av våra främsta kompetenser är att leda, styra och leverera entreprenader. Vi gör det i samarbete med ett 30-tal underentreprenörer inom bland annat rör, el, ventilation, glas och måleri, med vilka vi tecknat ramavtal.

Våra hantverkares förmåga att göra rätt handlar i allt väsentligt om yrkeskunskap och ork att ha rätt fokus. Så långt det är möjligt undviker vi därför övertid. Av samma anledning står vi för våra anställdas massage och styrketräning.